Taighde Acadúil

mSemiconmSemicon gníomhach agus páirteach le roinnt institiúidí léinn i raon taighde faoi choimirce deontais. Tá roinnt iarratas ar dheontais tar éis dul i gcrích, agus tá mSemicon anois ag forbairt stiúir leictreonacha dá bharr. Is mór ag mSemicon páirt a ghlacadh sa phróiseas iarratas deontais.

Tá sé ríthábhachtach a bheith páirteach sa phróiseas seo ó thús an togra, ós rud é go dtugann sé seo deis do na taighdeoirí a thuiscint ó thús cad é go díreach atá indéanta go heacnmamúil, agus cé mhéid ama a bhíonn i gceist. Is féidir le mSemicon neart comhairle a thabhairt, ach a bheith páirteach sa phróiseas ó thús.

Déan teagmháil linn le tuilleadh eolais a fháil i dtaca lenár gclár acadúil.