new server test
IoT tionsclaíoch tomhaltais leighis clostheicnic teileachumarsáid fuinneamh taighde

Fáilte go dtí an Nuálaíocht

mSemicon
  • Dearann, forbraíonn agus soláthraíonn mSemicon trealamh saincheaptha innealtóireachta ina mbíonn comhpháirteanna leictreonacha agus meicniúla de ghnáth.
  • Is sainchuideachta í mSemicon i dteicneolaíocht IoT, na gluaisne, feirmtheic, soilsithe, clostrealaimh, braiteoireachta, fearas leighis, cumarsáide agus timpeallachta.
  • Tugann mSemicon treoir don chliant maidir le sainiú a dhéanamh ar an táirge nua, más gá, agus de ghnáth is féidir linn moltaí dhéanamh i dtaca le feabhsúcháin nuair is cuí.
  • Cuireann mSemicon tacaíocht ar fáil chomh maith nuair is gá táirgí nua a fhaomhadh.

Taithí

  • Os rud é go bhfuil taithí fairsing ag mSemicon in an-chuid réimsí éagsúla teicneolaíochta agus sa domhain nithiúil chomh maith, is féidir linn iad seo ar fad a chur i bhfeidhm ar tháirgí nua. Téann an cros-phailniú seo chun leasa na dtáirgí nua. Is minic nuálaíocht a bheith mar thoradh air.
  • Sa lá atá inniu ann, ina bhfuil an t-am chun margaidh chomh gairid sin, is cúis mhór bróid dúinn í go n-éiríonn linn táirgí a fhorbairt in am agus go sciobtha.

Giuirléidí beaga agus gléasraí móra

  • Is saineolaithe mSemicon i réimsí fairsinge innealtóireachta. Is gnách ag ár n-innealtóirí feidhmiú, gan uaim, le foirne ár gcliant ar thionscadail chomh simplí le giuirléidí a oibríonn ar chadhnraí go dtí roinnt de na táirgí is casta bunaithe ar leithéidí FGPA. Déanaimid codanna de chórais a sholáthar, nó an táirge iomlán, faoi mar is cuí.
  • Bímid toilteanach i gcónaí scrúdú a dhéanamh ar choincheapa nua, agus a bheith rannpháirteach ina bhforbairtí.