Seirbhísí

Tástáil Chomhlíontachta

Tástáil Oibríochta

Cuirtear gach táirge faoi bhráid dhianthástáil oibríochta i rith céim na réamhfhorbartha agus níos deireanaí nuair a bhíonn an tionscladú beagnach réidh, agus go deimhin i rith na déantúsaíochta féin. Mar sin cinntítear go mbítear umhal do na sonraithe, agus go bhfuiltear ullamh don mhargadh.

Comhoiriúnacht Leictreamaighnéadach (EMC) – EN61000

Bíonn ciorcaid leictreonacha “goilliúnach” agus so-ghabhálach nuair a buailtear iad ag transnaíocht leictreach (“so-ghabháltacht”), agus ag an am céanna is féidir leis na ciorcaid chéanna sin trasnaíocht a chruthú trí salachar leictreach a scaipeadh (“astúcháin”). Sampla de seo ná an cur isteach (“na línte”) a fheictear ar an teilifís nuair a bhíonn gléasra leictreach ar siúl sa chomharsanacht. Tá rialacha ann a chlúdaíonn an dá chás, ar a nglaoitear rialacha Comhoiriúnacht Leictreamaighnéadach, nó mar is fearr aithne, “EMC”. Déanann mSemicon scrúdú rialta ar na táirgí a bhíonn á bhforbairt lena chinntiú go gcomhlíontar na srianta dlithiúla seo.

Slándáil

Is minic ar cuid thábhachtach, fiú criticiúil, ciorcad leictreonach lastigh de chóras níos fairsingí, é uaireanta ag stiúrú paraiméadair nó giúirléidí eile. Caithfidh na córais seo a bheith slán, fiú i gcás teipe, faoi mar a ordaítear i gcaighdeáin ar nós EN60335. Sna cásanna seo, déanann mSemicon dianscrúdú ar na féidearthachtaí éagsúla lena chinntiú go ndéantar iad a dhíbirt.

Déantar cinnte de freisin go gcomhlíonann na táirgí na riachtanais fheidhmiúla a bhaineann leis an dtionscal áirithe lena mbaineanna an táirge, de réir mar is gá.

So-dhéantúsaíocht

Tá so-dhéantúsaíocht tháirge ríthábhachtach lena chinntiú go ndéantar i gceart sa mhonarcha é, agus go heacnamúil. Glaotar DFM (“Design for Manufacturing”) air seo. Chun so-dheantúsaíocht a chinntiú, caithfear an fhealsúnacht a bhaineann léi a chleachtadh ón nóiméad a thosaítear ar an dearadh. Seo é an cleachtas atá ag mSemicon.