Seirbhísí

Forbairt Táirgí

An príomhghnó ag mSemicon ná dearadh agus forbairt earraí leictreonacha. A luaithe agus a bhíonn bunriachtanais ár gcliant soiléir, i bhfoirm sonrú táirge, tugaimid aghaidh ar dhearadh na gciorcad leictreonach a bhíonn i gcroílár na dtáirgí céanna. I measc na ngníomhaíochtaí a bhíonn ar bun againn, déanaimid taighde ar na comhpháirteanna is nua ar an margadh, á dtástáil, á lorg; déanaimid ciorcaid stampáilte a dhearadh, agus cuirimid fréamhshamhail le chéile.

An chéad chéim eile ná diantástáil ar na fréamhshamhail, bunaithe ar riachtanais an chliaint (faoi mar a áirítear iad sa Sonrú) mar aon le riachtanais dlí. Más gá, ansin, déantar athdhearadh ar mhionphointí, agus déantar fréamhshamhail eile, ag brath ar cé chomh casta agus a bhíonn an táirge áirithe sin.

Bíonn comhpháirt “chliste”, ar a n-áirítear leithéidí micrearialtóirí, DSP nó FPGA, i ngach uile táirge de chuid mSemicon. Is gá bogearra ar leith, a fhorbraíonn mSemicon féin, leis na comhpháirteanna seo a chur i mbun oibre.

Faoi mar is dual i margadh an lae inniu, déantar gach aon athrú suntasach a chlárú, sa chaoi is gur féidir feabhsúcháin, torthaí, 7rl, a thaifead go foirmeálta.