Eolas Fúinn

Inrochtaineacht

Photo by Evan Leith on Unsplash

Rinneadh gach iarracht chun an suíomh seo a dhearadh agus a thógáil le go mbeadh gach duine in ann leas iomlán a bhaint as, beag beann ar chumas. Tógadh an suíomh de réir chaighdeáin WCAG 2.0 AAA, caighdeáin idirnáisiúnta inrochtaineachta a d’eisigh an World Wide Web Consortium (W3C).

Moltar duit brabhsálaí nua-aimseartha, ina bhfuil Javascript cumasaithe, a úsáid leis an eispéireas is fearr agus is féidir a bhaint amach ar an suíomh seo. Mar sin féin, is féidir an suíomh seo a úsáid fós agus Javascript díchumasaithe sa bhrabhsálaí.

Más dóigh leat nach bhfuil cuid áirithe den suíomh iomlán inrochtana, nó go bhféadfaí gné éigin d’eispéireas úsáideoirí a fheabhsú, bheimis buíoch díot ach é seo a chur ar ár súile dúinn trí ríomhphost a chur chugainn.