Céard a dhéanaimid

Iniúchadh

Dearann, forbraíonn agus soláthraíonn mSemicon trealamh saincheaptha innealtóireachta ina mbíonn comhpháirteanna leictreonacha agus meicniúla de ghnáth.

Tá saineolas againn ar theicneolaíochtaí a bhaineann le IoT, rialú gluaisne, feirmtheic, soilsiú, clostrealamh, braiteoireacht, fearas leighis, cumarsáid agus táirgí glasa.

Forbairt

Tugaimid treoir don chliant maidir le sainiú a dhéanamh ar an táirge nua, más gá, agus déanaimid moltaí i dtaca le feabhsúcháin nuair is cuí.

Is gnách ag ár n‑innealtóirí feidhmiú, gan uaim, le foirne ár gcliant ar réimse tionscadal chun idir earraí simplí mar ghiuirléidí a oibríonn ar chadhnraí agus tháirgí casta ardfheidhmíochta bunaithe ar leithéidí FPGA a chur ar fáil.

Déantúsaíocht

Déanaimid an taithí fhairsing atá againn i réimsí na teicneolaíochta agus na déantúsaíochta a chur i bhfeidhm ar tháirgí nua. Is minic nuálaíocht a bheith mar thoradh ar an gcros-phailniú seo.

Sa lá atá inniu ann, ina bhfuil an t‑am chun margaidh chomh gairid sin, is cúis mhór bróid dúinn í go n‑éiríonn linn táirgí a sholáthar go sciobtha agus ar an sprioc.

Seirbhísí

 • Sula dtosaítear ar aon togra nua, ní mór scrúdú a dhéanamh ar na féidearthachtaí a ghabhann leis, agus cén chaoi, ó thaobh prionsabail de, is fearr chun tabhairt faoi.

  Breis eolais
 • A luaithe agus a bhíonn na bunriachtanais soiléir, is féidir le mSemicon sonraíocht fhoirmeálta a chur le chéile, cáipéis a threoróidh forbairt an táirge.

  Breis eolais
 • Tá neart taithí ag pearsanra mSemicon le paitinniú smaointe nua do tháirgí, agus is féidir leis an gcuideachta cúnamh praiticiúil a thabhairt i leith iarratais dá leithéid.

  Breis eolais
 • An príomhghnó ag mSemicon ná earraí leictreonacha a dhearadh agus a fhorbairt. Agus na bunriachtanais sonraithe, tugaimid aghaidh ar dhearadh na gciorcad a bhíonn i gcroílár na dtáirgí céanna.

  Breis eolais
 • Cuid iontach tábhachtach i bhforbairt tháirge nua is ea fréamhshamhail a chur ar fáil, is é sin fréamhshamhail fheidhmiúil a bheith ann.

  Breis eolais
 • Cuirtear gach táirge faoi dhianthástáil oibríochta i rith chéim an deartha agus na réamhfhorbartha agus go deimhin i rith na déantúsaíochta féin.

  Breis eolais

Teicneolaíochtaí

Eolas Fúinn

cruinniú

Thosaigh mSemicon sa bhliain 2001 mar chomhlacht leictreonaice le saineolas ar an rialú gluaise agus, le himeacht na mblianta, thógamar ar an traidisiún sin. Is iomaí teicneolaíocht nua a bhfuil ár bhfoireann ag plé léi ó shin i leith.

Go minic, is é a bhíonn ónár gcliaint ná bord leictreonach saincheaptha, agus sin sin; uaireanta eile is é a bhíonn á lorg acu ná bord leictreonach laistigh de bhosca nó d’fheireadh a fhorbraítear go speisialta don táirge.

Bíonn gá, uaireanta, le bogearraí leabaithe ar leith a fhorbairt do na táirgí chéanna, sa chaoi is gur féidir iad a chur ag obair sa tslí a theastaíonn ón gcliant agus ón margadh.

Cibé ar bith, tá ardchumas ag mSemicon sa réimse seo, agus bíonn fáilte ag an gcomhlacht i gcónaí roimh fhiosrúcháin ó éinne a theastaíonn bord ar leith uaidh. Féach na sonraí teagmhála thíos agus cuir glaoch orainn nó, más mian leat, seol ríomhphost chugainn.