Teicneolaíochtaí

Optaicí agus físteicneolaíocht

Le blianta beaga anuas tá mSemicon gafa le tograí ina raibh gá le forbairt a dhéanamh ar ghnéithe optaice, sé sin leas a bhaint as ceamaraí, gnáthlionsaí, lionsaí fresnel, braiteoirí PIR, frithchaiteoirí agus a leithéid sin. Bhain roinnt de na tograí seo le cumas déileáil le híomhánna nó braith gluaiseachta, agus bhain roinnt eile le díriú solais.

Fístheicneolaíocht

Ar ndóigh, bíonn ceamaraí anois in an-chuid táirgí. Tá an-eolas ag mSemicon ar an dteicneolaíocht seo, ón gceamara féin an bealach ar fad suas go dtí an córas. Má tá togra agat féin ina bhfuil gá le fís, déan teagmháil linn.


Grianghraf le Eberhard Grossgasteiger as Unsplash